การลดขนาดของหัวนม

หน้าอกชาย » การลดขนาดของหัวนม

การลดขนาดของหัวนม
การลดขนาดของหัวนมเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของหัวนมให้มีรูปร่างสวยงามขึ้น สมดุลกับขนาดของเต้านม โดยการลดขนาดหัวนมเป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดหัวนมที่ยื่นยาว ใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลง 
การลดขนาดหัวนมจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัดว่าต้องการลดความกว้างหรือต้องการลดความสูง หรือต้องการลดทั้งสองอย่าง สามารถทำได้ทั้งในเพศชายและหญิง
การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
• โปรดแจ้งประวัติการแพ้ยา ยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัด
• หากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบ โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลและแจ้งแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดด้วย และห้ามงดยาควบคุมความดัน ยาควบคุมเบาหวาน รวมถึงยาเพื่อการรักษาโรคประจำตัวเดิม
• งดแอสไพริน (aspirin), ไอบิวโพรเฟน (ibuprofen) และวิตามินอี ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
• งดสูบบุหรี่ก่อน-หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ 
• เตรียมเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมหน้า เพื่อง่ายต่อการสวมใส่
การผ่าตัด
การผ่าตัดทำโดยฉีดยาชา การเย็บแผลอาจใช้ไหมชนิดที่ละลายหรือไม่ละลายก็ได้ 
การดูแลหลังการผ่าตัด และการพักฟื้น
• งดโดนน้ำบริเวณแผลผ่าตัด
• ประมาณหนึ่งสัปดาห์จึงตัดไหมผ่าตัด แต่ร่องรอยจากการผ่าตัดจะหายไปในเวลาสามถึงห้าสัปดาห์

      
 

Yoskarn Clinic
..53-55 Rachadamri Rd, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel. (662) 253-8901 ..(662) 254-7679  Fax:(662) 255-7138  Email:
info@laser-surgery-bangkok.com
Cosmetic Surgery Thailand, Laser Surgery Thailand- Plastic surgery and cosmetic surgery in Thailand
Bangkok Dental
|
Laser Hair Removal Bangkok Hotels

voice-surgery.com laser-hair-remove.com no-snoring.com yoskarn.co.th xcosmeticsurgery.com bangkok-dental.com